<noscript><iframe src='https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TWCQ4BXT' height='0' width='0' style='display:none;visibility:hidden'></iframe></noscript>

Landelijke toeslagen

In Nederland hebben we een goed vangnet van verschillende landelijke toeslagen. Wanneer er een te laag inkomen is ondersteunt de landelijke overheid ons op een aantal zaken. Dit doen de door middel van de landelijke toeslagen. Deze toeslagen bestaan uit:

 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kindgebonden Budget
 • Kinderopvangtoeslag

In dit onderdeel lees je wat deze toeslagen zijn en waar je moet opletten. Bij de toeslagen is het namelijk erg belangrijk dat je goed kijkt naar je inkomen (bruto) en naar het vermogen dat je bezit. Ook leggen we uit wat een aantal termen betekenen zoals vermogen en toeslagpartner.

Toeslagpartner

Voor toeslagen spreken we over een 'toeslagpartner'. Een toeslagpartner is iemand die van belang is voor de berekening van toeslagen. Dit betekent dat zowel uw inkomen als vermogen worden meegenomen bij het bepalen van de toeslag, en dat de toeslag aan jullie beiden wordt uitgekeerd. U mag slechts één toeslagpartner hebben.

Een toeslagparner kan een echtgenoot of geregistreerd partner zijn maar ook iemand die op het zelfde adres staat ingeschreven. Gebruik de onderstaande link om er achter te komen of er een toeslagpartner is. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hulpmiddel-heb-ik-een-toeslagpartner

Vermogen

Als jij of iemand in jouw huishouden spaargeld, investeringen of andere bezittingen heeft, zijn er grenzen aan de hoeveelheid vermogen die je mag hebben om in aanmerking te komen voor toeslagen, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget.

Wat wordt beschouwd als vermogen?
Vermogen is de waarde van al je bezittingen verminderd met eventuele schulden. Dit is vergelijkbaar met wat je moet opgeven bij je belastingaangifte. Spaargeld, beleggingen en vakantiehuizen worden meegerekend, maar je eigen huis en auto niet.

Wat wordt meegerekend als vermogen?

Het vermogen van je toeslagpartner wordt meegerekend. Als je een thuiswonend kind onder de 18 hebt, telt hun vermogen mee. Als ouders niet meer samenwonen, telt het vermogen van je minderjarige kind meestal voor de helft mee. Voor huurtoeslag wordt ook het vermogen van medebewoners meegerekend. Het vermogen van een toeslagpartner of medebewoner wordt niet meegerekend als ze slechts een deel van het jaar aanwezig zijn.

Zorgtoeslag

Een zorgverzekering kan behoorlijk duur zijn, maar gelukkig is er zorgtoeslag die je kan helpen. Zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid om de kosten van je zorgverzekering betaalbaar te houden. Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag, moet je tenminste een Nederlandse zorgverzekering hebben en mag je inkomen niet te hoog zijn.

Je inkomen mag niet te hoog zijn. In 2023 mag je jaarinkomen niet hoger zijn dan € 38.520. Als je een toeslagpartner hebt, mag het gecombineerde inkomen niet meer zijn dan € 48.224 per jaar.

Je vermogen moet binnen bepaalde grenzen blijven. Zie onderdeel Vermogen.

Ben je 18 jaar of ouder? Vanaf je 18e verjaardag ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen zorgverzekering en kun je zorgtoeslag aanvragen. Als je binnenkort 18 wordt, is het belangrijk om op tijd je eigen zorgverzekering af te sluiten en meteen zorgtoeslag aan te vragen. Je kunt zorgtoeslag ontvangen vanaf de maand na je 18e verjaardag.

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een financiële bijdrage van de overheid om ouders te helpen met de kosten van kinderopvang. Het stelt werkende ouders in staat om de kosten van kinderopvang en buitenschoolse opvang deels te compenseren, waardoor ze makkelijker kunnen blijven werken of studeren.

De basale voorwaarden voor het ontvangen van kinderopvangtoeslag zijn onder meer:

 • Rechtmatige kinderopvang: De opvang waarvoor je kinderopvangtoeslag aanvraagt, moet voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen en geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
 • Werk, studie of traject naar werk: In de meeste gevallen moet je, je partner, of medebewoner werken, studeren, of een traject naar werk volgen. Er gelden ook uitzonderingen voor bijvoorbeeld ouders met een sociale of medische indicatie.
 • Ingeschreven op hetzelfde woonadres**: Als je samenwoont, moet je op hetzelfde woonadres staan ingeschreven.

Huurtoeslag

Niet iedereen die huurt, komt in aanmerking voor huurtoeslag. Om te bepalen of je in aanmerking komt, mag je inkomen niet te hoog zijn en moet je huur binnen bepaalde grenzen vallen. Je kunt de Proefberekening gebruiken om te zien of je recht hebt op huurtoeslag en hoeveel.

Voorwaarden voor huurtoeslag

 • Je inkomen moet binnen bepaalde grenzen blijven, afhankelijk van je huur, leeftijd en wie er bij je woont.
 • Je huur mag niet te hoog zijn. Als je huur te hoog is kom je mogelijk niet in aanmerking voor huurtoeslag. In de check wordt hier rekening mee gehouden.
 • Je moet een zelfstandige woonruimte huren, met een eigen toegangsdeur, keuken en wc.
 • Niet alle soorten zelfstandige woningen komen in aanmerking voor huurtoeslag, zoals woonboten en recreatiewoningen. Sommige onzelfstandige woningen kunnen echter wel in aanmerking komen.

Vermogenstoets voor huurtoeslag, zie onderdeel Vermogen.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een financiële bijdrage die bedoeld is om de kosten van je kinderen tot 18 jaar te helpen dekken, en dit komt bovenop de kinderbijslag. Als je al andere toeslagen ontvangt, wordt het kindgebonden budget automatisch toegekend als je er recht op hebt. Als je geen kindgebonden budget ontvangt, maar je denkt dat je er wel recht op hebt, kun je dit zelf aanvragen.

Het kindgebonden budget wordt toegekend aan de ouder wiens naam staat vermeld op de kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Met andere woorden, als je de kinderbijslag ontvangt, komt het kindgebonden budget ook jouw kant op.

Of je in aanmerking komt, hangt af van het aantal kinderen in je huishouden en je gezamenlijke inkomen. Om te controleren of je inkomen binnen de juiste grenzen valt, kun je een proefberekening maken. Dit geeft je meteen inzicht in het bedrag dat je kunt ontvangen.

Kom je er niet uit?

We helpen je graag.
Kies hieronder één van de mogelijkheden om contact met ons op te nemen.
Neem telefonisch contact op met een van onze medewerkers om direct ondersteuning te krijgen. Beschikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur